Trang chủ Bài học Tây âu

Tây âu

Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu...
Dựa vào nội dung SGK, phần 3-Kiến thức cơ bản để trình bày về chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu qua từng giai đoạn: 1950-1973, 1973-1991, 1991-2000.Mỗi giai đoạn, các nước ...
Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất của thế giới...
Dựa vào nội dung mục II, III, IV của SGK để trình bày sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế với các chỉ số về mức tăng trưởng kinh tế của CHLB Đức, Pháp, Anh, Italia.....
Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển Liên minh châu Âu (EU)
Đến ngày 25-3-1957, 6 nước tren kí Hiệp ước Rôma, thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) (còn gọi là Khối thị trường chung châu Âu) và Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (E...
Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90
Về kinh tế, bước vào thập kỉ 90, sau khi trải qua một đợt suy thoái ngắn, từ năm 1994 trở đi, kinh tế Tây Âu đã có sự phục hồi và phát triển....
Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm...
Về kinh tế, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, cũng như Mĩ và Nhật Bản, từ năm 1973 nhiều nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, kh...
Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?
Các nước Tây Âu đã áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động....
Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai...
Các nước Tây Âu về hình thức là những nước cộng hòa (Pháp, Đức, Italia) hoặc quân chủ lập hiến (Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan…) nhưng đều theo chế độ dân chủ đại nghị, đại diện cho quy...
Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000
Năm 2000, mức tăng trưởn g của kinh tế Pháp là 3,8%, Anh: 3,8%, Đức: 2,9% và Italia : 3,0%....
Tây Âu từ năm 1973 đến năm 1991
Từ năm 1973 đến năm 1992, mức tăng trưởng kinh tế của pháp thực tế giảm xuống còn 2,4% đến 2,2%; năm 1991, kinh tế Anh tăng trưởng -1,8%. Năm 1963, số người thất nghiệp ở Italia l...
Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973
Đến đầu thập kỉ 70, Cộng hòa Liên bang Đức là cường quốc công nghiệp đứng thứ ba, Anh đứng thứ tư và Pháp đứng thứ năm trong thế giới tư bản....

Bài học trong chương trình Sử 12

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...