Trang chủ Bài học Thành phần nguyên tử

Thành phần nguyên tử

Bài 5 trang 9 sgk Hóa 10, Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính
Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.
Bài 4 trang 9 sgk Hóa 10, Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.
Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.
Bài 3 trang 9 sgk Hóa 10, Bài 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân.
Bài 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là
Bài 2 trang 9 Hóa 10, Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử?
Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Mới cập nhật

Bài viết 1 trang 16 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết: Đồng hồ báo thức
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài...
Trả lời câu hỏi luyện tập bài Ngày hôm qua đâu rồi trang 16 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Tìm các từ ngữ chỉ...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Ngày hôm qua đâu...
Soạn bài Ngày hôm qua đâu rồi trang 15 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Ngày...
Trả lời câu hỏi trang 14 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 2 Thời gian của em
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 2: Thời gian của em Câu...
Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách trang 12 Tiếng Việt 2 cánh diều
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều: Đọc mục lục sách Câu 2. Em...
Lời giải bài viết 2 trang 11 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 11, 12 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2 -...