Trang chủ Bài học Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9 trang 35 sgk Hóa 10, Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của
9. Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.
Bài 8 trang 35 sgk Hóa 10, Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự
8. Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.
Bài 6 trang 35 sgk Hóa 10, Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố
6. Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Bài 4 trang 35 sgk Hóa 10, Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?
4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

Quảng cáo
Bài 2 trang 35 môn Hóa 10, Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:
2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

Mới cập nhật

Giải bài 1 trang 188 Địa lí 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để...
Giải bài 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên...
Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 187 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống -...
Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.
Giải bài 4 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 28: Mối...