Trang chủ Bài học Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
7. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
Bài 6 trang 41 sgk Hóa 10, Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA
6. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:
Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10, Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ?
5. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?
Bài 4 trang 41 sgk Hóa 10, Những nguyên tố nào đứng đầu
4. Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?
Bài 3 trang 41 môn Hóa 10, Những nguyên tố thuộc nhóm A
3. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ?
Bài 2 trang 41 sgk hóa học 10, Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì
2. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:
Bài 1 trang 41 sgk hóa học 10, Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A
1. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có
Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Sau mỗi chu kì,
– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A ở lớp ngoài cùng được lặp lại như ở chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.

Mới cập nhật

Theo em, những bài học lịch sử nào được Nguyễn Trãi thể hiện trong Bình Ngô đại cáo vẫn còn có ý nghĩa sâu...
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 7 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...
Hãy xác định: Ý nghĩa của tác phẩm Đại cáo bình Ngô đối với thời đại Nguyễn Trãi
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 6 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...
Quan niệm về quốc gia, dân tộc được Nguyễn Trãi thể hiện trong bài Đại cáo như thế nào?
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 5 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...
Hãy phân tích vai trò của yếu tố biểu cảm trong bài Đại cáo qua các dẫn chứng cụ thể.
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 4 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...
Chọn một đoạn tiêu biểu trong bài Đại cáo, phân tích để thấy được tác dụng của nghệ thuật lựa chọn hình ảnh, ngôn...
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 3 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...
Tư tưởng nổi bật được thể hiện xuyên suốt Bình Ngô đại cáo là gì? Hãy làm sáng tỏ tư tưởng ấy.
Soạn bài Đại cáo bình ngô - Ngữ Văn 10 Cánh diều. Trả lời câu 2 trang 18 SGK Văn lớp 10 tập 2...