Trang chủ Bài học Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
7. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
Bài 6 trang 41 sgk Hóa 10, Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA
6. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:
Bài 5 trang 41 sgk hóa học 10, Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ?
5. Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?
Bài 4 trang 41 sgk Hóa 10, Những nguyên tố nào đứng đầu
4. Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ?
Bài 3 trang 41 môn Hóa 10, Những nguyên tố thuộc nhóm A
3. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ?
Bài 2 trang 41 sgk hóa học 10, Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì
2. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

Quảng cáo
Bài 1 trang 41 sgk hóa học 10, Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A
1. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có
Lý thuyết Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Sau mỗi chu kì,
– Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A ở lớp ngoài cùng được lặp lại như ở chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn.

Mới cập nhật

Tiết 9, 10 Ôn tập cuối học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt sách Cánh diều: Đọc thầm và làm bài tập: Bím tóc...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 146, 147 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Tiết 9, 10 Ôn...
Tiết 7, 8 Ôn tập cuối học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt sách Cánh diều: Đọc và làm bài tập: Bố vắng nhà
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Tiết 7, 8...
Tiết 5, 6 Ôn tập cuối học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt sách Cánh diều: Nghe và kể lại mẩu chuyện sau: Người...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 144 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Tiết 5, 6 Ôn tập cuối học...
Tiết 3, 4 Ôn tập cuối học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt sách Cánh diều: Đọc và làm bài tập: Trên chiếc bè
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Đọc hiểu...
Lời giải bài viết 2 trang 140 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Đọc tin nhắn và trả lời các câu hỏi
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 140, 141 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 2 Câu 1. Đọc tin...
Soạn bài Câu chuyện bó đũa trang 138 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Thấy các con không hòa thuận, người cha gọi họ...
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 139 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Đọc hiểu - Luyện...