Trang chủ Bài học Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Bài 1 trang 80 sgk địa lí 9, Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản...
1. Dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 2 trang 80 địa lí 9, Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết:
2. Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết:

Mới cập nhật

Bài 2 trang 40 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng...
Vận dụng - Giải bài 2 trang 40 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà...
Bài 1 trang 40 Lịch sử 6 Chân trời sáng tạo: Quan sát lược đồ 7.2 em hãy cho biết các thành thị của...
Luyện tập - Giải bài 1 trang 40 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà...
Quan sát hình 7.3, theo em người Xu-me dùng dụng cụ có hình dạng như thế nào để khắc chữ trên những miếng đất...
Trả lời câu hỏi trang 39 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà cổ...
Em hãy kể tên những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại
Trả lời câu hỏi trang 39 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà cổ...
Quan sát lược đồ 7.2, em hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Xu-me.
Trả lời câu hỏi trang 38 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà cổ...
Em hãy trình bày quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại
Trả lời câu hỏi trang 38 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Bài 7: Lưỡng Hà cổ...