Trang chủ Bài học Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Bài 1 trang 89 sgk địa lí 9: Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp...
1. Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ (sgk trang 86)
Bắc Trung Bộ là dải lãnh thổ dài và hẹp ngang, đồng bằng ven biển hẹp, vùng đồi núi phía tây có địa hình dốc, sông ngắn và dốc, thủy chế thất thường. Việc trồng rừng có ý nghĩa to
Xác định các vùng nông – lâm kết hợp (sgk trang 86)
– Trên vùng đồi núi phía tây: trồng rừng + trồng cây công nghiệp lâu lăm+chăn nuôi trâu bò.
Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng (sgk trang85).
– Diện tích đất canh tác ít, đất ở các đồng bằng kém màu mỡ.
Các trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ
Thanh Hoá, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Mới cập nhật

Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 11 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 9 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 8 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý...
Trả lời câu hỏi luyện tập trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người....
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...