Trang chủ Bài học Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

Speaking – trang 9 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Speaking...
Trang đang hỏi Giang về gia đình bạn ấy. Theo cặp, thực hành đọc to cuộc hội thoại....
Writing – trang 10 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Hoàn thành các câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng....
Reading – trang 7 Unit 1 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Đọc nhanh văn bản về khoảng cách thế hệ và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó....
Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong...
Tạo các từ có liên quan đến khoảng cách thế hệ sử dụng các chữ cái....
Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Trong mỗi câu, tìm những từ mà thường mang nhấn mạnh. Đặt dấu nhấn ( ‘) trước khi các âm tiết được nhấn mạnh trong những từ này. Sau đó thực hành đọc các câu với nhấn mạnh c...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...