Trang chủ Bài học Unit 3: Community service – Dịch vụ cộng đồng

Unit 3: Community service – Dịch vụ cộng đồng

Looking Back trang 34 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới, Nối những động từ màu xanh với những từ đúng trong khung, Đặt động...
1. Match the verbs in blue with the correct words in the box (Nối những động từ màu xanh với những từ đúng trong khung.)
Skills 2 trang 33 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới, Nhìn những ý tưởng tình nguyện trong phần Nói 4. Chọn một ý kiến...
1. Who do you think benefits from volunteer work? (Bạn nghĩ ai có được lợi ích từ công việc tình nguyện?)
Skills 1 trang 32 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới, Ngân hàng ý tưởng: Điền vào bảng với ý kiến của bạn cho những...
Ở Mỹ, hầu hết mọi người đã từng có lúc là một tình nguyện viên. Theo thống kê của chính phủ, khoảng 1/5 dân số Mỹ làm hoạt động tình nguyện mỗi năm. Người Mỹ đã có truyền thống là
Communication trang 31 Unit 3 Anh 7 mới, Nhìn vào những bức hình và đọc về những hoạt động tình nguyện của giới trẻ...
– Làm gia sư cho trẻ em nhỏ tuổi hơn hoặc giúp chúng làm bài tập về nhà trước hoặc sau khi tan trường.

Quảng cáo
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 Tiếng Anh 7 mới, (Làm với bạn học, viết các câu về chính bạn bằng thì...
Phóng  viên: Chính xác. Bạn đã từng làm công việc tình nguyện chưa? Have you ever done volunteer work?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...