Trang chủ Bài học Unit 4: Music and arts – Âm nhạc và nghệ thuật

Unit 4: Music and arts – Âm nhạc và nghệ thuật

Project trang 47 Unit 4 Anh 7 mới, Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ...
1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. (Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và dọc thông tin bên dưới.)
Looking Back trang 46 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới, Đặt các từ/ cụm từ trong khung vào những khoảng trống để hoàn thành...
1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với những từ trong cột B)
Skills 1 trang 44 Unit 4 Anh 7 mới, Múa rối nước là một hình thức nghệ thuật truyền thống. Nó bắt đầu vào...
–  Những loại hình biểu diễn truyền thống của Việt Nam mà bạn biết?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...