Trang chủ Bài học Unit 4: Music and arts – Âm nhạc và nghệ thuật

Unit 4: Music and arts – Âm nhạc và nghệ thuật

Project trang 47 Unit 4 Anh 7 mới, Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ...
1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. (Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và dọc thông tin bên dưới.)
Looking Back trang 46 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới, Đặt các từ/ cụm từ trong khung vào những khoảng trống để hoàn thành...
1. Match the words in column A with the ones in column B. (Nối các từ trong cột A với những từ trong cột B)
Skills 1 trang 44 Unit 4 Anh 7 mới, Múa rối nước là một hình thức nghệ thuật truyền thống. Nó bắt đầu vào...
–  Những loại hình biểu diễn truyền thống của Việt Nam mà bạn biết?

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...