Trang chủ Bài học Unit 5: Vietnam food and drink – Thức ăn và thức uống Việt Nam

Unit 5: Vietnam food and drink – Thức ăn và thức uống Việt Nam

Looking Back trang 56 Unit 5 Anh 7 mới, Làm thành câu hỏi với How many /How much cho những từ được gạch dưới...
1. Add the words/phrases you have learnt to the columns (Thêm những từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.)

Quảng cáo
A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Anh 7 mới, Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ...
1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns?(You may use a dictionary to
A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới, Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những...
1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những động từ trong khung.)
Getting started trang 48 Unit 5 Anh 7 mới, Thức ăn và thức uống yêu thích của bạn là gì? Làm theo nhóm. Một...
Mẹ Phong: Ba và mẹ sẽ đi xem nhạc opera tối nay và sẽ về nhà lúc 9 giờ. Con sẽ phải ăn tối một mình. Có một ít thức ăn cho con trong tủ lạnh.
Grammar – Unit 5 môn Anh 7 mới, Danh từ không đếm được: là danh từ chỉ những chất liệu, chất lỏng, những khái...
1. Danh từ đếm được (Countable nouns) và danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...
Đọc hiểu Đề số 69: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Trên bao dặm...
Đọc hiểu Đề số 68: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: ...
Đọc hiểu Đề số 68: Anh chị hãy đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Theo...
Đọc hiểu Đề số 67: Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Tiếng ghi ta nâu...
Đọc hiểu Đề số 67: Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Tiếng ghi ta nâu...
Đọc hiểu Đề số 65: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Trên mạng xã hội, mỗi người là một ông...
Đọc hiểu Đề số 65: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Trên mạng xã hội, mỗi người là một ông...
Đọc hiểu Đề số 66: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu trong bài VẾT NỨT VÀ CON KIẾN
Đọc hiểu Đề số 66: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu trong bài VẾT NỨT VÀ CON KIẾN. Xác định phương...
Đọc hiểu Đề số 64: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ hay...
Đọc hiểu Đề số 64: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ hay...