Trang chủ Bài học Unit 5: Vietnam food and drink – Thức ăn và thức uống Việt Nam

Unit 5: Vietnam food and drink – Thức ăn và thức uống Việt Nam

Looking Back trang 56 Unit 5 Anh 7 mới, Làm thành câu hỏi với How many /How much cho những từ được gạch dưới...
1. Add the words/phrases you have learnt to the columns (Thêm những từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.)

Quảng cáo
A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Anh 7 mới, Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ...
1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns?(You may use a dictionary to
A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới, Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những...
1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những động từ trong khung.)
Getting started trang 48 Unit 5 Anh 7 mới, Thức ăn và thức uống yêu thích của bạn là gì? Làm theo nhóm. Một...
Mẹ Phong: Ba và mẹ sẽ đi xem nhạc opera tối nay và sẽ về nhà lúc 9 giờ. Con sẽ phải ăn tối một mình. Có một ít thức ăn cho con trong tủ lạnh.
Grammar – Unit 5 môn Anh 7 mới, Danh từ không đếm được: là danh từ chỉ những chất liệu, chất lỏng, những khái...
1. Danh từ đếm được (Countable nouns) và danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...