Trang chủ Bài học Unit 6: The first university in viet nam – Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

Unit 6: The first university in viet nam – Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

Review 2: Skills trang 69 môn Anh 7 mới, Nhìn vào tranh bên dưới. Viết hướng dẫn cách nấu món trứng chiên nấm.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG: “Phim này được thực hiện vào năm 1939 với các ngôi sao Clark Gable và Vivien Leigh. Nó là bộ phim rất dài bởi vì nó nói về cuộc nội chiến Mỹ. Bạn không bao giờ thấy
Project trang 67 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới, Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn...
1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature – the Imperial Academy (Sau đây là
Review 2: Language trang 68 Anh 7 mới, Hoàn thành hai đoạn văn sau về cắm trại. Sử dụng những từ hoặc cụm từ...
2. Do the crossword puzzle and complete the sentences. (Làm câu đố ô chữ và hoàn thành các câu.)
Skills 1 trang 64 Unit 6 Anh 7 mới, Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Em có thể...
1. Do you think the Temple of Literature – the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu – QuocTu Giam?(Bạn có nghĩ rằng Temple of Literature – the Im

Quảng cáo
A Closer Look 2 trang 61 Unit 6 Anh 7 mới, Đặt những phần của đoạn văn bên dưới theo thứ tự chính xác....
1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box (Hoàn thành đoạn văn sử dụng thể bị động của động từ trong khung.)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...