Trang chủ Bài học Unit 8: Films – Phim ảnh

Unit 8: Films – Phim ảnh

Communication trang 21 Unit 8 Anh 7 mới tập 2, Các em nhìn vào tranh và đọc bài đàm thoại giữa hai bạn Nick...
(1)  survey                                (2) actor                (3) Tom Cruise
Skills 1 trang 22 Unit 8 Anh 7 mới, Ghế nóng: Làm theo nhóm, chọn một học sinh đóng vai một nhân vật trong...
sinking (chìm)                                                must-see (phải xem)

Quảng cáo
A Closer Look 1 trang 18 Unit 8 Anh 7 mới tập 2, Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả...
1. Sau đây là những tính từ được dùng để miêu tả phim. Em có thể thêm một vài từ được không?
A Closer Look 2 trang 19 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2, Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite...
1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box (Hoàn thành các câu. Sử dụng although + mệnh đề trong khung)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...