Trang chủ Bài học Unit 7: Traffic – Giao thông

Unit 7: Traffic – Giao thông

Project trang 15 Unit 7 Anh 7 mới tập 2, Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày...
1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas. (Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đườ
Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2, Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những...
1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? (Nhìn vào tranh. Em có thể thấy điều gì nguy hiểm không?)

Quảng cáo
Communication trang 11 Unit 7 Anh 7 mới tập 2, Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng...
1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries (Nhìn vào những lá cờ của các quốc gia. Đặt tên những quốc gia này cho
A Closer Look 1 trang 8 Unit 7 Anh 7 mới tập 2, Nghe những câu này thật cẩn thận. Gạch một gạch bên...
1. Em đã từng thấy những biển báo đường bộ chưa? Hãy nói về ý nghĩa của những biển báo bên dưới với một người bạn.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...