Trang chủ Bài học Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Có tổng số 8 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm trên trang web Baitapsgk.com
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm

Hãy xác định các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Hãy xác định các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta

Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát

Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Dựa vào bảng 27 ( trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Công nghiệp chế biến lương

Dựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa Việt Nam) và kiến thức...

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm – Dựa vào bản đồ Địa chất – khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...