Trang chủ Bài học Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên

Câu 3 trang 105 sgk sách Địa 9, Dựa vào bảng số liệu 28.3: Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên,...
Hãy vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh. Nhận xét và rút ra kết luận
Câu 2 trang 105 sgk sách Địa 9, Dựa vào Atlát Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm...
Câu 2. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên
Câu 1 trang 105 sách Địa 9, Trong xây dựng kinh tế-xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn...
Câu 1. Trong xây dựng kinh tế-xã hội, Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?
Hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên (trang 104, )
+ Về dân cư: Tây Nguyên là vùng thưa dân, mật độ dân số chỉ bằng gần 1/3 mật độ dân số của cả nước, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn cao (gấp 1,5 lần tỉ lệ gia tăng tự nhiên
Đặc điểm dân cư, xã hội Tây Nguyên
Tây Nguyên có hơn 4,4 triệu dân (năm 2002), trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm khoảng 30%, bao gồm các dân tộc: Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Mnông, Cơ-ho… Dân tộc Kinh phần l
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Tây Nguyên.
Tây Nguyên có địa hình cao nguyên xếp tầng, là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về các vùng lãnh thổ lân cận.

Quảng cáo
Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Tây Nguyên.
Tây Nguyên có mối liên hệ bền chặt với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ nhờ mạng lưới đường bộ và các mối quan hệ kinh tế – xã hội truyền thống. Phía tây, vùng

Mới cập nhật

Giải bài 2 trang 93 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con...
Lời giải bài 2 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn bào và...
Giải bài 1 trang 93 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu Điền những điểm...
Lời giải bài 1 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn bào và...
Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 93 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Tại sao?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 92 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...
Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 92 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn...