Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10 (sách cũ) Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển...

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân....

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón – Câu 3 trang 43 SGK Công nghệ 10. Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân.

Nêu đặc điểm và cách sử dụng của phân vi sinh chuyển hóa lân.

_ Đặc điểm: là loại phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ (photphobacterin), hoặc vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan (phân lân hữu cơ vi sinh)

Thành phần: than bùn, vi sinh vật chuyển hóa lân, bột photphorit hoặc apatit, các nguyên tố khoáng và vi lượng.

_ Cách dùng:

Để tẩm hạt giống trước khi gieo, hoặc bón trực tiếp vào đất.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Công nghệ 10 (sách cũ) - Lớp 10. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: