Công nghệ 10

Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10
Giải bài tập SGK công nghệ 10, Để học tốt Công nghệ lớp 10 phần: Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Tạo lập Doanh nghiệp
PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 176 Hóa học 10 Nâng cao: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen
Bài 44: Hiđro sunfua - Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị...
Bài 1 trang 115 SBT Sinh 10: phân biệt các thuật ngữ sau: Tự dưỡng và dị dưỡng b) Hô hấp hiếu
Bài 1 trang 115 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: phân biệt các thuật ngữ sau: a) Tự dưỡng và dị dưỡng b) Hô hấp...
Bài 2 trang 96 sgk Hóa lớp 10, Đặc điểm nào dưới đây
Khái quát về nhóm halogen - Bài 2 trang 96 sgk Hóa học lớp 10. Đặc điểm nào dưới đây ...
Bài 1.43 trang 9 SBT Hóa 10: Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton,
Hãy cho biết quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân z với số proton, với số electron, với số thứ tự...
Bài 4.9 trang 15 Sách bài tập Lý 10: Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong
Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật đã...