Công nghệ 10

Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10
Giải bài tập SGK công nghệ 10, Để học tốt Công nghệ lớp 10 phần: Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Tạo lập Doanh nghiệp
PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh – Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh – Thực hành: Lực chọn cơ hội kinh doanh trang 161 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản trang 142 SGK Công nghệ...

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản – Thực hành: Làm sữa chua hoặc

Thực hành: Chế biến xi rô từ quả trang 138 SGK Công nghệ 10

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả – Thực hành: Chế biến xi rô từ quả trang 138 SGK Công nghệ 10.

Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ...

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết

Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang 93 Công nghệ 10

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá – Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang 93

Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87 SGK Công nghệ 10

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi – Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87

Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Bài 24: Thực hành: Quan sát nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi – Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Thực hành: Pha chế dung dịch Booc-đo phòng trừ nấm hại trang 56 SGK Công nghệ 10

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng trừ nấm hại – Thực hành: Pha chế dung dịch Booc-đo phòng trừ nấm hại

Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa trang 50 Công nghệ 10

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Luyện tập

Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa giành độc lập trong lịch sử nước ta trước thế kỉ XIX.
Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa giành độc lập trong lịch sử nước ta trước thế kỉ XIX.. Khởi nghĩa...
Looking Back – trang 14 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới, Use the words / phrases in the box in their correct form...
Unit 1: Family Life - Looking Back - trang 14 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới. Use the words / phrases in the...
Bài 32.1, 32.2. 32.3 trang 76 SBT Lý 10 : Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt
Câu nào sau đây nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng ?. Bài 32.1, 32.2. 32.3...