Công nghệ 10

Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10
Giải bài tập SGK công nghệ 10, Để học tốt Công nghệ lớp 10 phần: Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Tạo lập Doanh nghiệp
PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 21.5 trang 49 SBT Lý 10 Một người kéo một cái hòm có khối lượng 32 kg trên nên nhà băng một
Một người kéo một cái hòm có khối lượng 32 kg trên nên nhà băng một sợi dây chếch 30° so với phương ngang....
Bài 6 trang 213 Hóa lớp 10 Nâng cao: Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:
Bài 50: Cân bằng hóa học - Bài 6 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Xét các hệ cân bằng sau trong...
Bài 7.24 trang 70 SBT Hóa 10 nâng cao: Các cân bằng hóa học dưới đây chuyển dịch như thế nào khi:
Bài 7.24 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. a) tăng áp suất. Bài 50: Cân bằng hóa học Bài...
Đấu tranh của các dân tộc ít người
Đấu tranh của các dân tộc ít người. Ở nửa đầu thế kỉ XIX, các dân tộc ít người ở phía bắc cũng như...
Hãy kể về một chuyến đi biển: Chuyến đi biển vui vẻ của một cậu bé với những kỉ niệm đáng nhớ cùng lớp...
Luyện tập viết đoạn văn tự sự - Hãy kể về một chuyến đi biển. Chuyến đi biển vui vẻ của một cậu bé...