Công nghệ 10

Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10
Giải bài tập SGK công nghệ 10, Để học tốt Công nghệ lớp 10 phần: Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Tạo lập Doanh nghiệp
PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 11 trang 101 SBT Hình học 10 Nâng cao: (h.95).
Bài 11 trang 101 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng. Cho điểm (M(a; b)) với...
Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao, Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần...
Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao....
Bài 2 trang 125 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng clo là một chất...
Bài 30: Clo - Bài 2 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy nêu những phản ứng hóa học để chứng tỏ...
Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10, Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín
Cân bằng hóa học - Bài 6 trang 163 SGK hóa học 10. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín ...
Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết trang 90 Sinh 10
Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90. Ví dụ về hô hấp kị khí:...