Công nghệ 10

Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10
Giải bài tập SGK công nghệ 10, Để học tốt Công nghệ lớp 10 phần: Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Tạo lập Doanh nghiệp
PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CHƯƠNG 1. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 2. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 13 trang 83 SBT Sinh 10: E. coli cũng như những sinh vật hoại sinh khác (vi sinh vật phân giải
Bài 13 trang 83 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: E. coli cũng như những sinh vật hoại sinh khác (vi sinh vật...
Bài tập trắc nghiệm 6.17, 6.18, 6.19 trang 61 SBT Hóa 10:16. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính
6.16. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất hoá học của lưu huỳnh ? A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hoá. B....
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Câu 4 trang 44 SGK GDCD lớp 10. Dựa...
Câu 6.1 trang 195 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Bài 1 + 2. Góc và cung lượng giác. Giá trị lượng giác của...
Câu 6.1 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao. f) Hai góc hình học (uOv,u'Ov') bằng nhau thì số đo của các góc...
Bài 4.35 trang 35 SBT Hóa 10 nâng cao: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:
Bài 4.35 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. d) Trong một phản ứng oxi hóa – khử, tổng số...