SGK Công nghệ 10 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 10 SGK Công nghệ 10 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 10 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 10 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 21. Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật trang 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Công nghệ...
Gợi ý giải Câu hỏi tr 119, Câu hỏi tr 120, Câu hỏi tr 121, Câu hỏi tr 122, Câu hỏi tr 123,...
Bài 20. Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật trang 114, 115, 116, 117, 118 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Hình 20.1 là...
Giải chi tiết Câu hỏi tr 114, Câu hỏi tr 115, Câu hỏi tr 117, Câu hỏi tr 118, Lý thuyết bài 20....
Bài 19. Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật trang 109, 110, 111, 112, 113 Công nghệ 10 Kết nối tri...
Gợi ý giải Câu hỏi tr 109, Câu hỏi tr 110, Câu hỏi tr 111, Câu hỏi tr 112, Câu hỏi tr 113,...
Bài 18. Quy trình thiết kế kĩ thuật trang 105, 106, 107, 108 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Xác định vấn đề:...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi tr 105, Câu hỏi tr 106, Câu hỏi tr 107, Câu hỏi tr 108, Lý thuyết...
Bài 17. Khái quát về thiết kế kỹ thuật trang 101, 102, 103, 104 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Quan sát Hình...
Trả lời Câu hỏi tr 101, Câu hỏi tr 102, Câu hỏi tr 103, Câu hỏi tr 104, Lý thuyết bài 17. Khái...
Bài 16. Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính trang 93, 94, 95, 96, 97, 98 Công nghệ 10 Kết nối...
Gợi ý giải Câu hỏi tr 93, Câu hỏi tr 95, Câu hỏi tr 96, Câu hỏi tr 98, Lý thuyết bài 16....
Bài 15. Bản vẽ xây dựng trang 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Quan sát,...
Giải Câu hỏi tr 85, Câu hỏi tr 89, Câu hỏi tr 91, Câu hỏi tr 92, Lý thuyết bài 15. Bản vẽ...
Bài 14. Bản vẽ cơ khí trang 80, 81, 82, 83, 84 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Bản vẽ trên Hình 14.1...
Hướng dẫn giải Câu hỏi tr 80, Câu hỏi tr 81, Câu hỏi tr 84, Lý thuyết bài 14. Bản vẽ cơ khí...
Bài 13. Biểu diễn quy ước ren trang 75, 76, 77, 78, 79 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Hãy tìm hiểu những...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi tr 75, Câu hỏi tr 76, Câu hỏi tr 78, Câu hỏi tr 79, Lý thuyết...
Bài 12. Hình chiếu phối cảnh trang 71, 72, 73, 74 Công nghệ 10 Kết nối tri thức: Hai hình vẽ trên cùng mô...
Phân tích và giải Câu hỏi tr 71, Câu hỏi tr 72, Câu hỏi tr 74, Lý thuyết bài 12. Hình chiếu phối...