Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 Bài 2 trang 86 sgk Địa lớp 10, Phân biệt gia tăng...

Bài 2 trang 86 sgk Địa lớp 10, Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?...

Dân số và sự gia tăng dân số – Bài 2 trang 86 sgk Địa lí lớp 10. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

– Gia tăng dân số tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là động lực phát triển dân số.
– Gia tăng cơ học gồm hai bộ phận: xuất cư (những người rời khỏi nơi cư trú) và nhập cư (những người đến di cư trú mới). Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học.

Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa quan trọng