Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Câu hỏi lý thuyết 1 – Trang 161 Địa 10-, Những báo...

Câu hỏi lý thuyết 1 - Trang 161 Địa 10-, Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo...

Môi trường và sự phát triển bền vững - Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 161 Địa lý 10-. Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?

Những báo động về thủng tầng ô dôn, về sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải là những báo động về khủng hoảng môi trường không?

Hướng dẫn giải:

Những hiện tượng kể trên chính là những dấu hiệu về khủng hoảng môi trường, mất cân bằng sinh thái

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: