Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển...

Advertisements (Quảng cáo)

Môi trường và sự phát triển bền vững - Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. Những vấn đề môi trường

Những vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu sẵn với những tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp, những vấn đề của đô thị. Những vấn đề lớn toàn cầu như hiện tượng thủng tầng ô dôn, hiệu ứng nhà kính do tăng phát thải các chất khí. hiện tượng mưa axit... đều từ các trung tâm phát thải khí lớn của thế giới là các nước EU. Nhật Bản. Hoa Ki.
Hoa Kì là một trong những nước phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, nhưng chính phủ Hoa Kì lại không tham gia kí Nghị định thư Ki ô-tô.
Nhiều nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình. Tuy nhiên, nhiều công ty tư bản đã chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.Điều này làm cho vấn đề môi trường ớ các nước đang phát triển thêm phức tạp.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: