Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 20 Hóa lớp 10 Nâng cao: Obitan nguyên tử...

Bài 1 trang 20 Hóa lớp 10 Nâng cao: Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:...

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử – Bài 1 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

Obitan nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là:

A. 0,045 nm.               B. 0,098 nm.              

Quảng cáo

C. 0,053 nm.               D. 0,058 nm.

Chọn đáp án đúng.

Chọn B.

Quảng cáo