Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Obitan có dạng...

Bài 2 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Obitan có dạng hình số tám nổi...

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử – Bài 2 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Obitan có dạng hình số tám nổi

Obitan \({p_y}\) có dạng hình số tám nổi

A. được định hướng theo trục z.                   

B. được định hướng theo trục x.

Quảng cáo

C. được định hướng theo trục y.                   

D. không định hướng theo trục nào.

Chọn đáp án đúng

Chọn B.