Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 202 Hóa học 10 Nâng cao: Ý nào sau...

Bài 1 trang 202 Hóa học 10 Nâng cao: Ý nào sau đây là đúng?...

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học – Bài 1 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Ý nào sau đây là đúng?

Ý nào sau đây là đúng?

A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

Quảng cáo

B. Bất cứ phản ứng nào cũng phải vận dụng đủ các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng mới tăng được tốc độ phản ứng.

C. Tùy theo phản ứng mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Chọn C.