Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 162 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trình bày những...

Bài 2 trang 162 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trình bày những phương pháp điều chế oxi: Trong phòng thí nghiệm. b) Trong công nghiệp....

Bài 41: Oxi – Bài 2 trang 162 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trình bày những phương pháp điều chế oxi:
a) Trong phòng thí nghiệm.
b) Trong công nghiệp.

Trình bày những phương pháp điều chế oxi:

a) Trong phòng thí nghiệm.

b) Trong công nghiệp.

Quảng cáo

Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

\(\eqalign{  & 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \uparrow   \cr  & 2KCl{O_3}\buildrel {Mn{O_2}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & 2{H_2}O\buildrel {Mn{O_2}} \over \longrightarrow 2{H_2}O + {O_2} \uparrow  \cr} \)

b) Phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp:

– Từ không khí: Không khí sau khi đã loại bỏ CO2 và hơi nước, được hóa lỏng áp suất 200 atm. Chưng kết phân đoạn không khí lỏng, thu được oxi ở -1830C. Khí oxi được vận chuyển trong những bình thép có thể tích 100 lít (p = 150 atm).

– Từ nước:

\(2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{\left( {NaOH\,hoac\,{H_2}S{O_4}} \right)}^\text{điện phân}} 2{H_2} + {O_2} \uparrow \)