Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 34 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cấu hình electron...

Bài 2 trang 34 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?...

Bài 8: Luyện tập chương I – Bài 2 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở obitan s?

A. Crom                      B. Coban                    

Quảng cáo

C. Sắt                         D. Mangan                 

E. Niken

Cr (Z=24): \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5\) 
Theo lý thuyết thì phải là \(4s^2 3d^4\) nhưng 1e ở \(4s^2\) đã nhảy vào \(3d^4\) để cấu hình đạt mức bán bão hòa vì vậy mà Crom có e độc thân ở phân lớp s (\(4s^1\)) 
Fe (Z=26) : \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6  4s^2 3d^6\Rightarrow\)  ko có 
Mn (Z=25) : \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6  4s^2 3d^5\Rightarrow\) ko có 
Ni (Z=28) : \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6  4s^2 3d^8\Rightarrow\)  ko có