Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 34 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử Fe...

Bài 8 trang 34 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì ...

Bài 8: Luyện tập chương I – Bài 8 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe
Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương ứng sẽ như thế nào?

Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe

Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương ứng sẽ như thế nào?

Quảng cáo

Giải

Fe (Z = 26): \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2\)

\(Fe^{2+}\) (Z = 26): \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 \)

\(Fe^{3+}\) (Z = 26): \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5\)

Quảng cáo