Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 125 Hóa học 10 Nâng cao: Cho 69,6 g...

Bài 3 trang 125 Hóa học 10 Nâng cao: Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp...

Bài 30: Clo – Bài 3 trang 125 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOh 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.

Cho 69,6 g mangan đioxit tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric đặc. Toàn bộ lượng clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOh 4M. Hãy xác định nồng độ mol của từng chất trong dung dịch thu được sau phản ứng. Coi thể tích dung dịch không thay đổi.

Ta có: \({n_{Mn{O_2}}} = {{69,6} \over {87}} = 0,8\,\,\left( {mol} \right)\)

\({n_{NaOH}} = 0,5.4 = 2\,\left( {mol} \right)\)

Quảng cáo

Phản ứng:

\(\eqalign{  & Mn{O_2} + 4HC{l_{\left( \text{đặc} \right)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O  \cr  & \,\,0,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,\,\,\,\,\,\, \;\;\;\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,8  \cr  &  \Rightarrow {n_{C{l_2}}} = {n_{Mn{O_2}}} = 0,8\,\,\,\left( {mol} \right) \cr} \)

Nồng độ mol/lít của từng chất trong dung dịch sau phản ứng:

 \({C_{{M_{NaCl}}}} = {C_{{M_{NaClO}}}} = {{0,8} \over {0,5}} = 1,6M;\)

\({C_{{M_{NaOH}}}} = {{0,4} \over {0,5}} = 0,8M.\) 

Quảng cáo