Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Có thể mô...

Bài 4 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?...

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử – Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Có thể mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử bằng các quỹ đạo chuyển động không? Tại sao?

Không thể mô tả sự chuyển đọng của electron bằng các quỹ đạo chuyển động, vì electron là hạt vi mô chuyển động rất nhanh. Không thể xác định được chính xác vị trí của electron.

Quảng cáo