Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 20 Hóa lớp 10 Nâng cao: Theo lí thuyết...

Bài 5 trang 20 Hóa lớp 10 Nâng cao: Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?...

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử – Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?

Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trông nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh của đám mây electron.