Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 75 SGK Hóa 10 Nâng cao: Giải thích sự...

Bài 4 trang 75 SGK Hóa 10 Nâng cao: Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl....

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị – Bài 4 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl.

Giải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trị bằng sự xen phủ các obitan trong phân tử HCl.

Quảng cáo

Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất HCl được hình thành nhờ sự xen phủ  giữa obitan 1s của nguyên tử hiđro và obitan 3p có 1 electron độc thân của nguyên tử clo. 

Quảng cáo