Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 75 Hóa học 10 Nâng cao: Hãy viết công...

Bài 5 trang 75 Hóa học 10 Nâng cao: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:...

Bài 17: Liên kết cộng hóa trị – Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau đây:

Quảng cáo

\({H_2},HCl,{H_2}O,C{l_2},N{H_3},C{H_4}.\)

Quảng cáo