Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 130 Hóa học 10 Nâng cao: Có bốn bình...

Bài 5 trang 130 Hóa học 10 Nâng cao: Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl,...

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric – Bài 5 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl,

Có bốn bình không dãn nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl, \(HN{O_3},KCl,KN{O_3}.\) Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch chứa trong mỗi bình.

Quảng cáo

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, ta chia làm 2 nhóm như sau:

– Nhóm 1: HCl, HNO3, làm quỳ tím hóa đỏ.

– Nhóm 2: KCl, KNO­3, quỳ tím không đổi màu.

Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu thử ở nhóm 1, mẫu thử tạo kết tủa trắng là HCl, còn lại là HNO3. \(AgN{O_3} + HCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}\)

Cho dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu thử ở nhóm 2, mẫu thử tạo kết tủa trắng là KCl, còn lại là KNO3. \(AgN{O_3} + KCl\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + KN{O_3}\)

Quảng cáo