Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 130 SGK Hóa 10 Nâng cao: Bài 4 trang...

Bài 4 trang 130 SGK Hóa 10 Nâng cao: Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao Axit clohiđric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa – khử và đóng vai...

Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric – Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao
Axit clohiđric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa – khử và đóng vai trò:
a) Chất oxi hóa b) Chất khử.
Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra hai thí dụ để minh họa.

Bài 4 trang 130 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Axit clohiđric có thể tham gia vào phản ứng oxi hóa – khử và đóng vai trò:

a) Chất oxi hóa                        b) Chất khử.

Quảng cáo

Với mỗi trường hợp đó, hãy nêu ra hai thí dụ để minh họa.

a) Axit HCl là chất oxi hóa:

\(\eqalign{  & 2HCl + Zn\,\, \to \,\,ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & 2HCl + Fe\,\, \to \,\,FeC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

b) Axit HCl là chất khử :

\(\eqalign{  & 4HCl + Mn{O_2}\,\, \to \,\,MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O  \cr  & 2KMn{O_4} + 16HCl\,\, \to \,\,2KCl + 2MnC{l_2} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;+ 5C{l_2} \uparrow  + 8{H_2}O. \cr} \)

Quảng cáo