Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Phát biểu nguyên...

Bài 5 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:...

Bài 50: Cân bằng hóa học – Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

Quảng cáo

\(C\left( r \right) + C{O_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2CO\left( k \right),\,\,\Delta H = 172KJ\)

– Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : ‘’ Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó’’.

– Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ, tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

Quảng cáo