Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 39 Hóa lớp 10 Nâng cao: Vì sao chu...

Bài 5 trang 39 Hóa lớp 10 Nâng cao: Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 5 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?

Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?

Chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố vì theo các nguyên lí và quy tắc phân bố electron trong nguyên tử, có 8 nguyên tố mà nguyên tử có 2 lớp electron và cũng chỉ có 8 nguyên tố mà nguyên tử của chúng có 3 lớp electron.

Quảng cáo