Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số hiệu nguyên...

Bài 4 trang 39 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 4 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Quảng cáo

Số hiệu nguyên tử cho ta biết:

– Số thứ tự ô nguyên tố.

– Số đơn vị điện tích hạt nhân.

– Số proton và số elctron.

Quảng cáo