Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 80 Hóa học 10 Nâng cao: Thế nào là...

Bài 5 trang 80 Hóa học 10 Nâng cao: Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa....

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn liên kết đôi và liên kết ba – Bài 5 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa.

Thế nào là sự xen phủ trục và xen phủ bên? Lấy thí dụ minh họa.

Quảng cáo

– Sự xen phủ trục: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết trùng với đường nối tâm của hai nguyên tử liên kết gọi là sự xen phủ trục. Sự xen phủ trục tạo liên kết \(\sigma \).

– Sự xen phủ bên: Sự xen phủ trong đó trục của các obitan tham gia liên kết song song với nhau và vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết được gọi là sự xen phủ bên. Sự xen phủ bên tạo liên kết \(\pi \).

Quảng cáo