Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 80 SGK Hóa 10 Nâng cao: Mô tả sự...

Bài 4 trang 80 SGK Hóa 10 Nâng cao: Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử...

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn liên kết đôi và liên kết ba – Bài 4 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử

Mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử \({H_2}O,N{H_3}\) nhờ sự lai hóa \(s{p^3}\) các AO hóa trị của các nguyên tử O và N. Hãy mô tả hình dạng của các phân tử đó.

Phân tử \({H_2}O\):

– Một obitan 2s và 3 obitan 2p của nguyên tử O lai hóa với nhau tạo nên 4 obitan lai hóa \(s{p^3}\), giống hệt nhau, hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều. Trên 2 obitan lai hóa có electron độc thân; còn trên hai obitan lai hóa khác có cặp electron ghép đôi.

Quảng cáo

– Hai electron lai hóa chứa electron độc thân xen phủ với obitan 1s chứa electron độc thân của hai nguyên tử hiđro, tạo nên 2 liên kết \(\sigma \).

– Phân tử \({H_2}O\) có dạng góc.

Phân tử \(N{H_3}\):

– 1 obitan 2s và 3 obitan 2p của nguyên tử N lai hóa với nhau tạo nên 4 obitan lai hóa \(s{p^3}\), giống hệt nhau, hướng về 4 đỉnh của hình tứ diện đều. Trên 3 obitan lai hóa có electron độc thân. Trên obitan lai hóa còn lại có cặp electron ghép đôi.

– 3 obitan lai hóa chứa electron độc thân xen phủ với 3 obitan 1s chứa electron độc thân của 3 nguyên tử hiđro, tạo nên 3 liên kết \(\sigma \).

– Phân tử \(N{H_3}\) có dạng hình chóp tam giác.

Quảng cáo