Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 85 Hóa học 10 Nâng cao: Cho biết sự...

Bài 5 trang 85 Hóa học 10 Nâng cao: Cho biết sự khác nhau giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Lấy thí dụ minh họa....

Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử – Bài 5 trang 85 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho biết sự khác nhau giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Lấy thí dụ minh họa.

Cho biết sự khác nhau giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể ion. Lấy thí dụ minh họa.

Quảng cáo

Tinh thể nguyên tử: Các nguyên tử nằm ở các nút mạng tinh thể, liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. Vì vậy các tinh thể nguyên tử như kim cương, than chì, gemani, silic,… đều rất cứng, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy rất cao.

Tinh thể ion: Các ion âm và dương phân bố luân phiên, đều đặn ở các nút mạng tinh thể. Các ion này liên kết với nhau bằng liên kết ion. Vì vậy các tinh thể ion như NaCl, CaF2,… đều cứng, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao.

Quảng cáo