Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trình bày và...

Bài 6 trang 20 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian....

Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử – Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trình bày và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Trình bày  và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.

Hình ảnh minh họa:

Quảng cáo

Từ hình ảnh trên cho ta:

– Obitan s có dạng hình cầu.

– Obitan p gồm 3 obitan, có dạng hình số 8 nổi.

+ Obitan \({p_x}\) định hướng theo trục x.

+ Obitan \({p_y}\) định hướng theo trục y.

+ Obitan \({p_z}\) định hướng theo trục z.

Quảng cáo