Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 44 SGK Hóa 10 Nâng cao: Sự phân bố...

Bài 6 trang 44 SGK Hóa 10 Nâng cao: Sự phân bố electron vào các AO của các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho...

Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học – Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Sự phân bố electron vào các AO của các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

Sự phân bố electron vào các AO của các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố C viết sai. Theo quy tắc Hun, 2 electron ở mức 2p phải phân bố trên 2 obitan 2p. Electron được phân bố như sau:

Quảng cáo
Đang tải...

Mức năng lượng 3d cao hơn 4s nên ở nguyên tố Ca, việc viết cấu hình electron đã vi phạm nguyên lí vững bền. Electron được phân bố như sau:

Cấu hình electron nguyên tử của Fe viết đúng.

Cấu hình electron nguyên tử của Br viết thừa một electron ở phân lớp 4p. Sửa lại như sau: