Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 49 Hóa học 10 Nâng cao: Trong một chu...

Bài 1 trang 49 Hóa học 10 Nâng cao: Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố...

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học – Bài 1 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

A. tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Quảng cáo

C. giảm theo chiều tăng của độ âm điện.

D. Cả B và C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân tăng dần, nhưng số lớp electron nguyên tử các nguyên tố bằng nhau, do đó lực hút của hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng lên làm cho bán kính nguyên tử giảm dần, nên tính phi kim tăng dần.

Chọn D.

Quảng cáo