Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 32 Hóa lớp 10 Nâng cao: Viết cấu hình...

Bài 7 trang 32 Hóa lớp 10 Nâng cao: Viết cấu hình electron của F (Z = 9), Cl (Z = 17) và cho biết khi nguyên tử của chúng nhận thêm 1 electron thì lớp...

Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron trong nguyên tử – Bài 7 trang 32 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Viết cấu hình electron của F (Z = 9), Cl (Z = 17) và cho biết khi nguyên tử của chúng nhận thêm 1 electron thì lớp electron ngoài cùng có đặc điểm gì?

Viết cấu hình electron của F (Z = 9), Cl (Z = 17) và cho biết khi nguyên tử của chúng nhận thêm 1 electron thì lớp electron ngoài cùng có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Cấu hình electron của F (Z = 9): \(1{s^2}2{s^2}2{p^5}\)

Cấu hình electron của Cl (Z = 17): \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^5}\)

Khi nguyên tử nhận thêm 1 eletron thì lớp ngoài cùng có 8 electron, giống nguyên tử khí hiếm.

Quảng cáo