Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10 Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều...

Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất...

Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?. Bài 7.38 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 39. LUYỆN TẬP : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Advertisements (Quảng cáo)

Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?

Trước hết cần biết rõ đặc điểm của phản ứng hoá học :

+ Phản ứng một chiều hay thuận nghịch ?

+ Phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt ?

+ Phản ứng có sự tăng thể tích khí hay giảm thể tích khí ?

+ Phản ứng cần chất xúc tác hay không ?

+….

Căn cứ vào đặc điểm của phản ứng để tác động theo hướng tăng tốc độ phản ứng, chuyển dịch cân bằng theo chiều có lợi nhất.