Sinh 10 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 10 Sinh 10 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sinh 10 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sinh 10 - Chân trời sáng tạo.

Giải bài Ôn tập chương 6 trang 155, 156 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài 1,2,3,4,5 Ôn tập chương 6 SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo Chương 6. Virus và ứng dụng: Tìm ví...
Bài 31. Virus gây bệnh trang 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 31. Virus gây bệnh SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo trang 148, 149, 150,...
Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn trang 145, 146, 147 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập, câu hỏi trang 145, 146, 147 Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn SGK Sinh...
Giải bài 7 Ôn tập chương 5: Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 138, 139 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7 bài Ôn tập chương 5 SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo – Chương 5. Vi sinh vất...
Bài 28. Thực hành Lên men trang 135, 136, 137 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài Bài 28. Thực hành: Lên men SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo – Chương 5. Vi sinh vất và...
Bài 27. Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn trang 130, 131, 132, 133, 134 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2 trang 134; Câu hỏi trang 130, 131, 132, 133 Bài 27. Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn...
Bài 26. Công nghệ vi sinh vật trang 124, 125, 126, 127, 128, 129 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 26.Công nghệ vi sinh vật SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo trang 124, 125,...
Bài 25. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật trang 119, 120, 121, 123 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2,3 trang 123 và trả lời câu hỏi trang 119, 120, 121Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 25. Sinh...
Bài 24. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật trang 114, 115, 116, 117, 118 Sinh 10 Chân trời sáng...
Giải bài  tập, câu hỏi Sinh 10 Chân trời sáng tạo trang 114, 115, 116, 117, 118 Bài 24 Quá trình tổng hợp và...
Bài 23 Thực hành Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang 110, 111, 112, 113 Sinh 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài Bài 23. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật SGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạo...

Mới cập nhật

Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của...
Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến các nơi Giải và trình bày...
Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?
Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những Hướng dẫn trả lời...