Vật Lí 10 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 10 Vật Lí 10 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vật Lí 10 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vật Lí 10 - Chân trời sáng tạo.

Bài 23. Định luật Hooke trang 140, 141, 142, 143 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2 trang 143 và phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 23. Định luật Hooke Vật...
Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo trang 136, 137, 138, 139 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập luyện tập, vận dụng 1,2,3 trang 139 và câu hỏi trang 136, 137, 138 Bài 22. Biến dạng của vật...
Bài 21. Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm trang 131, 132, 133, 134 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2,3 trang 134 và giải phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 21. Động lực học...
Bài 20. Động học của chuyển động tròn trang 126, 127, 128, 129, 130 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập vận dụng 1,2,3 trang 130 và câu hỏi luyện tập trang 126, 127, 128, 129, 1  Bài 20. Động học của...
Bài 19. Các loại va chạm trang 120, 121, 122, 123, 124, 125 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2 trang 125 và phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trang 120, 121, 122, 123, 124 trong...
Bài 18. Bảo toàn động lượng trang 114, 115, 116, 117, 118, 119 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập 1,2,3  vận dụng trang 119; câu hỏi trang 114, 115, 116, 117, 118 Bài 18. Bảo toàn động lượng SGK...
Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng trang 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Vật Lí...
Giải bài tập 1,2,3,4 phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật...
Bài 16. Công suất – Hiệu suất trang 100, 101, 102, 103, 104 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải 1,2,3 trang 104 và trả lời câu hỏi trang 100, 101, 102, 103 Bài 16. Công suất – Hiệu suất SGK Vật...
Bài 15. Năng lượng và công trang 94, 95, 96, 97, 98, 99 Vật Lí 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập phần luyện tập, trả lời câu hỏi, vận dụng trong Bài 15. Năng lượng và công Vật Lý 10 Chân...
Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật trang 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Vật Lí 10 Chân trời sáng...
Giải bài tập luyện tập, vận dụng và câu hỏi Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật SGK Vật Lí...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ...
Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ vào rễ rồi vận Vận dụng kiến thức...
Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích...
Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi Hướng dẫn trả lời...
Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...