Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo.

Hoạt động 3 trang 96 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Vẽ các parabol sau:
Giải Hoạt động 3 trang 96 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 2. Vẽ ba đường conic...
Hoạt động 2 trang 94 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Vẽ các hypebol sau:
Giải Hoạt động 2 trang 94 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 2. Vẽ ba đường conic...
Hoạt động 1 trang 92, 93 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Vẽ các elip sau
Giải Hoạt động 1 trang 92, 93 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 2. Vẽ ba đường...
Hoạt động 3 trang 90 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Hãy tự thiết kế một cổng chào hình parabol
Giải Hoạt động 3 trang 90 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 1. Vẽ đồ thị hàm...
Hoạt động 2 trang 89 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Điều chỉnh a, b, c để vẽ được nhiều dạng parabol...
Giải Hoạt động 2 trang 89 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 1. Vẽ đồ thị hàm...
Hoạt động 1 trang 88 Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Vẽ đồ thị các hàm số bậc hai sau:
Giải Hoạt động 1 trang 88 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 1. Vẽ đồ thị hàm...
Bài 9 trang 86 Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Trong hộp có 5 bóng xanh, 6 quả bóng đỏ và...
Giải bài 9 trang 86 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương X Trong hộp có...
Bài 7 trang 86 Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Sắp xếp 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ...
Giải bài 7 trang 86 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương X Sắp xếp 5...
Bài 8 trang 86 Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Lớp 10A có 20 bạn nữ, 25 bạn nam. Lớp 10B...
Giải bài 8 trang 86 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương X Lớp 10A có...
Bài 6 trang 86 Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo: Một cơ thể có kiểu gen là AaBbDdEe, các cặp alen...
Giải bài 6 trang 86 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương X Một cơ thể...

Mới cập nhật

Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá Hướng dẫn cách giải/trả lời 30.6 - Bài 30. Trao đổi...
Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng khí O 2 trong đất Vận dụng kiến thức giải 30.5 - Bài...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất hữu cơ theo mạch rây từ lá đến các bộ phận khác của...
Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến các nơi Giải và trình bày...
Trong các loài thực vật sau đây, loài nào có rễ dài nhất?
Tùy thuộc vào những điều kiện sống khác nhau mà bộ rễ của thực vật sẽ phát triển theo những Hướng dẫn trả lời...