Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 Công nghệ 11

Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 Công nghệ 11...

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng – Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11. Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

Chuẩn bị của học sinh:

–  cứu bài 12 SGK Công Nghệ 11.

Sưu tầm các tài liệu liên quan đến các bản vẽ xây dựng.

Bài thực hành gồm hai nội dung được tiến hành trong một tiết:

  – Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

  – Đọc bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà.