Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết...

Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện trang 85 SGK Công nghệ 11...

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo – Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện trang 85 SGK Công nghệ 11. Cấu tạo của chốt cửa:

Advertisements (Quảng cáo)

 Bản vẽ chốt cửa

1. Cấu tạo của chốt cửa:

– Có 2 khối hình trụ tròn xoay với 2 bậc có chiều chiều dài và đường kính khác nhau.

– Đường kính: 20 và 25 mm.

– Hai đầu côn có kích thước: 1×45o

– Chiều dài cả hai khối: 40 mm được chia làm 2 phần: phần ngắn 15 mm và phần dài 25 mm.

– Vật liệu chế tạo: bằng thép.

2. Các bước lập qui trình công nghệ:

–  Bước 1: Chọn phôi: phải chọn đúng nguyên tắc, lưu ý chiều dài, đường kính của phôi.

Advertisements (Quảng cáo)

–  Bước 2: Gá phôi vào mâm cặp của máy tiện.

–  Bước 3: Lắp dao lên đài gá dao.

–  Bước 4: Tiện mặt đầu.

–  Bước 5: Tiện trụ dài 45 mm, đường kính 25 mm.

–  Bước 6: Tiện trụ dài 25 mm, đường kính 20 mm.

–  Bước 7: Vát mép 1×45o.

–  Bước 8: Cắt đứt đủ chiều dài 40 mm.

–  Bước 9: Đảo đầu vát mép  1×45o.

Mục lục môn Công nghệ 11